top of page
PUSTA.jpg

WIOSKA OLIMPIJSKA 2012 W WARSZAWIE


Adres: 

Warszawa, Łuk Siekierkowski

Praca dyplomowa: 

Łukasz Królikowski 1994r.

Promotor: 

prof. Jakub Wujek

Recenzent: 

prof. Wojciech Zabłocki


Idea:

Spełnienie założeń konkursu, zgodnych z Kartą Olimpijską. Dostosowanie do przyrodniczych warunków łuku Wisły. Stworzenie przestrzeni o jednolitym charakterze. Wykorzystanie wioski po Olimpiadzie Letniej dla potrzeb Warszawy.

Funkcja:

Wioska przeznaczona jest dla 15000 osób. Pełni funkcję mieszkaniową o charakterze wielkomiejskim, bulwarowym, jednorodzinnym oraz użyteczności publicznej.

bottom of page