top of page
PUSTA.jpg

CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Adres: 

Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3

Powierzchnia całkowita: 

2 559m2

Pozwolenie na budowę: 

2009r.

Realizacja: 

2013r.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków


Idea:

Po pierwsze - nie szkodzić. Symbioza współczesnego języka architektury z zabytkową tkanką XVII wiecznego klasztoru.

Funkcja:

Wydzielenie szklaną osłoną wirydarza - serca budynku, integrującego wszystkie funkcje. Budynek mieści pracownie i zaplecza muzyków i plastyków, galerie, sale multimedialne, muzyczną salę kameralną i centrum informacji kulturalnej - funkcje związane z imprezami na dziedzińcu.

bottom of page