top of page
Osiedle Żelazna w Poznaniu

OSIEDLE "PTBS ŻELAZNA" W POZNANIU


Adres: 

Poznań, ul. Żelazna

Powierzchnia całkowita: 

39097,7 m2

PUM: 

22845,5 m2

Powierzchnia najmu: 

351,5 m2

Projekt konkursowy: 

2024r.


Idea:

Prefabrykacja, optymalizacja ekonomiczna wykonania i późniejszego użytkowania przestrzeni osiedla jako główne warunki ekonomiczne podejścia projektowego. Dwie równoległe osie o kierunku północny-wschód, południowy-zachód - pasaż pieszy i główna ulica jako główne kierunki stanowiąze o układzie przestrzenno-kompozycyjnym osiedla.

Funkcja:

Osiedle podzielono na 2 etapy inwestycyjne. W skład osiedla wchodzi 12 budynków mieszkalnych, w tym jeden z funkcjami usługowymi w parterze, zapewniające 507 mieszkań o powierzchniach 30 - 62m2 i 2 garaże wielopoziomowe. W północnej części, na zamknięciu pasażu pieszego, zlokalizowano obszerny plac zabaw i oczko wodne przy kanale "Chartynia". Od strony południowej osiedle oddzielone zostało od planowanej trasy szybkiego ruchu wałem akustycznym, pełniącym zarazem funkcję parkingu z zadaszeniem obsadzonym zielenią izolacyjną. Budynki mieszkalne rozmieszczono w sposób wykorzystujący maksymalnie oświetlenie słoneczne. 

bottom of page