top of page
PUSTA.jpg

KONCEPCJA NOWEGO WIZERUNKU PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO W PŁOCKU


Adres: 

Płock, ul. Zglenickiego 42

Powierzchnia całkowita: 

3 585m2

Projekt koncepcyjny: 

2015r.


Idea:

Nawiązanie bezpośrednie do układów kompozycyjnych parków francuskich.

Funkcja:

Zielone elewacje kompleksu manifestują idee związane z ochroną środowiska i działania zgodne z tymi ideami. Zielone otoczenie wpływa na poprawę środowiska pracy, podnosi atrakcyjność wizerunku kompleksu a także, dzięki zastosowanym ekologicznym rozwiązaniom, ogranicza koszty eksploatacyjne obiektu.

bottom of page