top of page
PUSTA.jpg

WIEŻA WIDOKOWA KLASZTORU PANIEN DOMINIKANEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Adres: 

Piotrków Trybunalski, ul. Rycerska 3

Projekt koncepcyjny: 

2007r.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków


Idea:

Archetyp barokowej wieży kościelnej jako odpowiedź na brak wiarygodnych archiwaliów świadczących o jej pierwotnym wyglądzie.

Funkcja:

Wieża kompleksu klasztornego, zlokalizowanego w starej części miasta, pełni funkcję punktu widokowego, wpisując się jednocześnie w zabytkową panoramę Piotrkowa.

bottom of page