top of page
PUSTA.jpg

PRZEBUDOWA BUDYNKU SUSZARNI CUKRU DLA FIRMY "NORDZUCKER POLSKA" S.A. W CHEŁMŻYAdres: 

Chełmża, ul. Bydgoska 4

Powierzchnia całkowita przebudowy: 

969m2

Pozwolenia na budowę: 

2023r.

Realizacja: 

2024r.


Idea:

Przebudowa budynku suszarni cukru wraz z wymianą istniejącej suszarki obrotowej na nowy, o powiększonym gabarycie, pozwalającym na

jednoczesne schładzanie cukru do wymaganej temperatury, niezbędnej do prawidłowego magazynowania w silosach oraz pakowania produktu końcowego.

Funkcja:

Przebudowa i dostosowanie wnętrza budynku nr 18 - suszarni cukru do nowego systemu suszenia o powiększonym gabarycie. Projekt obejmuje wymianę całej wewnętrznej konstrukcji pod urządzenia i platformy techniczne, organizację dostępu do wnętrza budynku poprzez dach - demontaż i transport wymienianego sprzętu oraz zabezpieczenie całości zgodne z aktualnymi warunkami przeciwpożarowymi. Krótki termin projektowy i realizacyjny uwarunkowano przerwą produkcyjną pomiędzy kolejnymi kampaniami cukrowniczymi.

bottom of page