top of page
Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy i adaptacji budynków PWSIiP w Łomży

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKÓW PWSIiP W ŁOMŻY


Adres: 

Łomża, ul. Akademicka 14

Powierzchnia całkowita: 

4797m2

Projekt konkursowy: 

2021r.


Idea:

Nowy budynek Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży to procesor - mózg całej uczelni - wstawiony między dwa istniejące gmachy szkoły, aktywuje działania instytucji. Pamięć operacyjna w postaci wiedzy wykładowców, zostanie tu przetworzona na konkretne działania przyszłych absolwentów.

Funkcja:

Przeszklone forum - serce procesora - integruje życie uczelni. W nowej bryle zlokalizowano 8 sal dydaktycznych dla 60 osób każda, strefy ogólnodostępne forum, kawiarnię i bar, pokoje hotelowe wykładowców oraz zaplecza techniczne i higieniczno-sanitarne. Bryłę "procesora" otoczono zielenią tarasowych ogrodów. Symboliczne obwody w postaci murków wydzielających ogrody łączą wizualnie "procesor" z zewnętrzną strefą publiczną. Ogrody przeznaczono pod uprawy eksperymentalne, związane z działalnością Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności jak również, w części półprywatnej, integrują życie pozaszkolne wykładowców korzystających z hotelu pracowniczego uczelni.

Wkomponowany w przestrzeń, pomiędzy istniejącymi budynkami, amfiteatr daje możliwość organizowania imprez uczelni również na świeżym powietrzu. Zlokalizowany pod bryłą forum, tworzy ciąg komunikacyjny, niwelując jednocześnie różnice wysokości między częścią hotelową a ulicami wewnętrznymi obiektu. Istniejące budynki wydziału adaptowano do aktualnych potrzeb edukacyjnych, lokalizując w nich dodatkowe sale edukacyjne, pokoje biurowe, archiwa oraz zaplecza techniczne i pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne.

bottom of page