top of page
PUSTA.jpg

ŚCIEŻKA W "KORONACH DRZEW" ORAZ WIEŻA WIDOKOWA W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM


Adres: 

Zwierzyniec, ul. Plażowa 2

Projekt konkursowy: 

2023r. - II miejsce

Współpraca: 

Magdalena Czekaj


Idea:

Ochrona przyrody i krajobrazu Roztoczańskiego Parku Narodowego jako nadrzędne założenie projektowe. Koncepcja oparta na minimalnej ingerencji w środowisko naturalne Parku oraz maksymalne wykorzystanie rzeźby terenu do przeprowadzenia trasy zwiedzania.

Funkcja:

Ścieżka dopasowuje się do istniejących drzew, nie przewidując ich wycinki a także podkreśla atrakcyjne punkty widokowe okolicy. 

- Podziemna część trasy - tunel pod wydmą zlokalizowana, odmiennie od proponowanych wytycznych konkursowych, w istniejącym wąwozie a nie w przekopie - uznanie ze strony Sądu Konkursowego, doceniającego  proekologiczną i energooszczędną stronę koncepcji.  

- Platforma widokowa na zagrodę koników polskich - podzielona na dwa poziomy, połączone trzema poziomami trybun/siedzisk, pozwalających na organizowanie prezentacji grupom zwiedzających, nie zasłaniających sobie widoku. 

- Kładka w koronach drzew - stalowo-drewniana konstrukcja, której rozwiązania pozwalają łączyć odcinki pomostu pod dowolnym kątem, umożliwiając ominięcie istniejącego drzewostanu. 

- Wieża rekreacyjno-edukacyjna - zlokalizowana na zakończeniu trasy, zakończona zadaszoną platormą o powierzchni 140m2, umieszczoną na wysokości 24,5 m. Trzon wieży - żelbetowy szyb windowy, jest jednocześnie konstrukcją wsporczą. Wieża jest również klatką schodową, umożliwiającą dostanie się zwiedzającym na poziom gruntu. 

- Wieża widokowa na górce Polak w Zwierzyńcu: wysokość ok. 45m - koncepcja obiektu jako ikonicznego symbolu regionu - magnesu przyciągającego turystów. Bryła obiektu odnosi się do pnia drzewa unoszącego lekkie gałęzie a forma górnego tarasu do skrzydeł ważki lub nasiona klonu – superkonstrukcji przyrody. 

Całość założenia dostępna jest dla osób poruszających się na  wózkach inwalidzkich i dla osób spacerujących z wózkami dla dzieci. 

bottom of page