top of page
Hala sportowa Relax w Piotrkowie Trybunalskim

ROZBUDOWA HALI "RELAX" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Adres: 

Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 6b

Powierzchnia całkowita: 

4 907m2

Projekt konkursowy: 

2017r.


Idea:

Rozwiązania konstrukcyjne i etapowanie rozbudowy, zapewniające nieprzerwane działanie obiektu na czas budowy.

Funkcja:

Odpowiednie zaplanowanie konstrukcji nowej części obiektu umożliwia funkcjonowanie istniejącej hali podczas robót budowlanych. Zastosowano w tym celu technologie i rozwiązania, pozwalające podzielić proces inwestycyjny na pięć głównych etapów i etap wykończeniowy, z których cztery można prowadzić przy funkcjonowaniu hali w obecnym stanie.

bottom of page